Chiều sơn cước


Chiều vàng sơn nữ tắm tiên

Trời nhìn đỏ mặt ẩn liền khe non
Mấy chàng du mục còn son
Từ trong rừng rậm trợn tròn mắt xanh
Suối mềm nước vỗ mong manh
Một tòa ngà ngọc trong thành pha lê
Khe non trời ẩn quên về
Mới hay sơn cước cũng mê cả trời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét