Chiến sỹ Biên Phòng


Đêm đông mưa rét vắt rừng già

Dốc núi đường mòn vẫn vượt qua
Chiến sỹ biên phòng trung với Đảng
Ngày đêm canh giữ nước non nhà

0 nhận xét:

Đăng nhận xét