Có em giữ lửa

Có em cơm dẻo canh ngon
Có em đông giá chẳng còn theo anh
Có em nhà đẹp như tranh
Có em cây cảnh tươi xanh bốn mùa
Có em ong bướm vui đùa
Có em anh ít về khuya vắng nhà
Có em anh bớt tiêu pha
Có em phở khó có mà mời anh
Có em xây lũy đắp thành
Có em chuyện vặt biến thành gió bay
Có em xuân đến từng ngày
Có em con thấu điều hay điều lành
Có em giữ lửa cho anh
Ấm tình nội ngoại đẹp anh đẹp nàng
Có em anh được tiếng sang
Giầu tình huynh đệ chẳng vàng nào so
Có em chia sẻ nỗi lo
Bao nhiêu việc nhỏ việc to đều thành
Có em và có cả anh
Gia đình hạnh phúc ngọn ngành ấm êm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét