Cuội

Long lanh mặt nước chốn ao bèo

Thấy Cuội đang chơi với chị Hằng
Gốc đa vắng Cuội trâu ăn lúa
Sốt nóng Thần nông mới hỏi Trăng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét