Nhạc sỹ chửa... cùng thơ


Phố tôi có đôi vợ chồng tơ

Cô vợ nhạc sỹ chồng chúa thơ
Vắng một ngày là thương với nhớ
Chẳng ngồi yên ra ngẩn vào ngơ
Khi gần nhau chưa được vài giờ
Đã đụng nhau như thể mổ bò
Chồng nốt đồ vợ liền nốt mí
Phố tôi cười nhạc chửa... cùng thơ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét