Chơi đào

Đào Nhật Tân cánh thắm nụ hồng
Thế thời ngũ phúc, thân vẩy rồng
Chơi đào nhớ đến Nhật Tân nhé
Sang xuân phúc lộc cả năm hồng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét