Niềm tin

Tam xà nổi tiếng xưa nay
Rồng đi rắn đến xuân này thăng hoa
Nông thôn mới, đẹp nước nhà
Hiến pháp sửa đổi mở xa tầm nhìn
Cơ khí, điện khí, thông tin
Trí tuệ người Việt, trái tim Lạc Hồng
Có Đảng dẫn ngọn cờ hồng
Chủ nghĩa xã hội quyết không xa rời.


Hà Nội, xuân Quý Tỵ 2013.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét