Cốm Vòng

Cốm làng Vòng mềm xanh lá mạ
Gói lá sen thơm cả phố phường

Gặp em buổi ấy anh thương
Cơi trầu bỏ ngỏ còn vương Cốm Vòng
Trung thu phá cỗ múa rồng
Cam Canh, bưởi Diễn, Cốm Vòng ngắm trăng
Quê hương ta thật tiềm năng
Cốm Vòng xuất khẩu gia tăng thị trường
Em về cùng với ruộng nương
Trồng thêm lúa nếp mở đường anh sangLàng Vòng, Hà Nội, 8-1984

0 nhận xét:

Đăng nhận xét