Bà chúa không chồng

Bà chúa không chồng lại lắm con
Uy oai nề nếp hiếm kẻ nhờn
Sữa còn cung dưỡng người già yếu
Khen cho phận gái chốn rừng non
Ba Vì, 1997

0 nhận xét:

Đăng nhận xét