Cái thèm (mời họa)

Của lạ xưa nay lắm kẻ thèm
Sắc tài thị Hến khối quan khen
Đi còng da bủng mơ gái đẹp
Say tỉnh, tỉnh say vẫn thích men
Cờ bạc không làm mong giầu có
Đè dưới nịnh trên luồn lách chen
Ô dù vơ vét tiền dân nước
Rồi ngồi bóc lịch ôi cái thèm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét