Ngủ với trăng

Cửa Lò gió mát thông reo
Cửa Lò anh đến trăng theo vào phòng
Cửa Lò nước mặn xanh trong
Tắm xong về ngủ trong phòng cùng trăng
Ra về ta lại nhớ trăng
Hè sau lại ngủ cùng trăng Cửa Lò

0 nhận xét:

Đăng nhận xét