Khai bút điểm rồng

Xuân 2012

Đầu xuân khai bút điểm rồng
Thăng Long ngàn tuổi ghi trong sử vàng
Hạ Long thế giới xếp hàng
Bức tranh sơn thủy động hang tuyệt vời
Cây cầu nổi tiếng một thời
Long Biên nay đã trọn đời một trăm
Con rồng nằm nối Bắc Nam
Thăng Long cầu ấy bạn làm tặng ta
Bái Tử Long giữa biển xa
Hiên ngang giữ biển đấy là quê hương
Một hình chữ S mến thương
Nhà Rồng bến cảng vấn vương lòng người
Cửu Long đồng lúa tốt tươi
Đây vựa thóc lớn nuôi người bốn phương.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét