Sướng nhất

Bố mẹ sướng nhất được con ngoan
Học hành tiến đạt biết lo toan
Việc nước việc nhà đều tươm tất
Chữ trung chữ hiếu thật hân hoan
Nội ngoại đôi bên tình nồng ấm
Tứ hải giai huynh nghĩa vẹn toàn
Mẫu mực phụ huynh gương con trẻ
Gia phong truyền thống đức lưu quang


0 nhận xét:

Đăng nhận xét