Ơn Bác

Bác sinh ra trong một nhà nho
Khi nước nhà chẳng được tự do
Hiểu nỗi khổ người dân mất nước
Bác quyết đi tìm lại tự do
Góc bể chân trời mấy trục năm
Đoàn kết trong ngoài người cùng khổ
Đứng lên lật đổ ách xiềng ngông
Cho nước nhà độc lập ấm lo.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét