Anh giáo trẻ

Sinh dưỡng đất mẹ Thái Bình
Xuất thân lập nghiệp Hà Thành nơi đây
Gập gềnh gắp chốn miền tây
Hành trang chỉ có một cây bút hồng
Hương ban quyện với hương đồng
Để anh giáo trẻ mến không muốn về
Con sông bến nước đồng quê
Xóm làng nơi ấy ta hề chẳng quên
Nhớ lời thầy mẹ ta khuyên
Ra sông nhớ suối, tổ tiên có mình
Giang tay bạn hữu ân tình
Cùng nhau xây dựng hành trình tương lai.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét