Bờ cõi Việt Vam

Bốn ngàn năm lịch sử Việt Nam
Luôn chiến thắng lũ giặc ngoại xâm
Một dân tộc mang dòng Hồng Lạc
Biết trước sau và rất chuyên cần.Từ đất Liền cho đến đảo xa
Bời cõi này của tổ tiên ta
Cũng ghi rõ nước non biển Việt
Gồm Hoàng Sa và cả Trường Sa.

Ta ơn bạn, bạn đã giúp ta
Láng giếng tám chữ đã giao thoa
Trong chiến tranh đánh bầy giặc Mỹ
Ta ơn bạn, bạn đã giúp ta

Tình láng giềng kết nghĩa vàng son
Bạn và ta cắm mốc chia non
Từ biên giới đến ngoài biển cả
Sao bạn còn gây sự cỏn con

Gây phương hại cho nhiều nước lo
Đường chín khúc với biển Lưỡi bò
Đơn phương áp đặt nhận xằng tất
Bạn ghĩ gì công ước INTO.

Sai luật biển công ước tám hai
Phải dừng ngay đừng có tham lam
Để biển đông mang luồng gió mát
Sóng êm đềm đến mọi quốc gia.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét