Cá chuối đắm đuối vì con

A. Giăng bẫy
Cá chuối mày nhảy lên bờ
Kiếm một ít kiến dành cho con rồng
Chẳng may gặp chú mèo đồng
Mày thì mất xác, con không mẹ hiền.
B. Mắc bẫy
Rồng rồng mẹ dẫn quanh ao
Mẹ đứng phía ngoài mẹ bảo vệ con
Đi câu nó thấy rồng con
Nó thả cá sặt, tôm con nó mồi
Mẹ rồng vồ lấy con mồi
Thế là mắc bẫy con thời mồ côi

0 nhận xét:

Đăng nhận xét