Cao thấp

Đứng dưới đất thấy trời cao
Bay lên cao thấy trời thấp
Đất ở dưới chân ta
Trời nằm sâu đáy biển
Ta cao hơn biển cả
Thấp cao, cao thấp ở lòng ta.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét