Ơn Đảng

Mừng tin con đỗ thủ khoa
Mẹ trào nước mắt đi ra, đi vào
Giờ thì biết tính làm sao
Buồn vui trộn lẫn ai nào thấu cho
Đêm nằm trằn trọc mẹ lo
Tiền cho đóng học, tiền cho thuê nhà
Bán đi con lợn, con gà
Vài ba tạ thóc cả nhà nhịn thôi
Hay là mẹ lên thành phố
Kiếm việc làm, nơi ấy có dễ không
Trằn trọc thức suốt đêm đông
Bỗng Mẹ vùng dậy bảo không khó gì
Ngân hàng chính sách con ơi
Cho vay khuyến học tạo khơi người tài
Cả nhà vui sướng nhân hai
Ơn đảng chính sách nhân tài là đây

0 nhận xét:

Đăng nhận xét