Khai bút mừng xuân

Quý tỵ khai bút ta mừng xuân
Mừng đảng hết lòng sống vì dân
Phát triển kinh tế tăng sức sống
Mang nguồn hạnh phúc đến toàn dân


0 nhận xét:

Đăng nhận xét