Nhắc em - Chợ tình

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Mối tình đầu mãi còn lưu luyến
Một vầng trăng đọng mãi trong lòng
Từ đó cứ mong ngày chợ đến.

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Rượu ủ đủ ngày, men đã bén
Chẳng say bằng nước mắt của em
Từ đó cứ mong ngày chợ đến.

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Lối xuống chợ đừng quên em nhé
Đường con in dấu vết chân ta
Từ đó cứ mong ngày chợ đến.

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Khau vai ơi bởi tình yêu lưu luyến
Mà anh đâu có dành cho em
Sao lại cứ mong ngày chợ đến.

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Ngựa, ô, kèn, gùi thêm mắc khén
Ngày chợ tình thường rét và mưa
Có thắng khố thơm mùi mắc khén.

Anh nhắc em chợ tình sắp đến
Hai nỗi chờ mối tình lưu luyến
Biết bao giờ chở lại ngày xưa
Đường mòn lối cũ em về nhé.


(Ghi chú: 
Thắng cố là món ăn của dân tộc
Khau Vai là địa danh của Chợ Tình Lào Cai
Mắc khén là quả gia vị miền núi)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét