Chớ đùa

Chớ đùa
(Nàng thơ nổi nóng)Thơ ông làm tặng bạn ông
Đứa nào nhạo báng thơ tông vào đầu
Đòn roi chẳng thấm vào đâu
Cho ăn đòn bút mới đau suốt đời

0 nhận xét:

Đăng nhận xét